miastobelchatow.png

Straż Miejska w Bełchatowie jest samorządową jednostką organizacyjną Miasta Bełchatowa i została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20.12.1991r. Uchwała powyższa weszła w życie 1 lutego 1992r. i od tej daty Straż Miejska rozpoczęła swoją działalność dla dobra mieszkańców towarzysząc aktywnie różnym inicjatywom podejmowanym przez odrodzony samorząd bełchatowski w wolnej Polsce. Straż Miejska w Bełchatowie jest formacją pełniącą służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonująca swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Ramy prawne działalności Straży Miejskiej, jej uprawnienia i podstawowe zadania określiła Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (miejskich), (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) W ciągu ponad dwudziestu lat swojego funkcjonowania formacja nasza ulegała przeobrażeniom i rozwojowi oraz profesjonalizacji w pełnieniu swojej służby, realizując oczekiwania mieszkańców i zapewniając sprawne funkcjonowanie miasta w oparciu o priorytety formułowane przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską.Bełchatowscy strażnicy w biegu na Monte Cassino !

 Bełchatowscy strażnicy w biegu na Monte Cassino !
Rano 10 maja z Łodzi wystartowali biegacze w ramach sztafety na Monte Cassino pod hasłem ,, Cześć i chwała bohaterom??. Do pokonania mają 1920 ...

Drodzy mieszkańcy!

Drodzy mieszkańcy!
Chcesz czystego środowiska, czystych trawników, parków i placów zabaw. My też! ...

Sukces bełchatowskich strażników

Sukces bełchatowskich strażników
W dniu 28.03.2018r. odbyły się "Otwarte mistrzostwa ZSP 3 w teście sprawności fizycznej", w którym wzięło udział dwóch funkcjonariuszy ...

Formularz zgłoszeniowy

Jest to forma kontaktu z Strażą Miejską w Bełchatowie. Każde zgłoszenie jest przez nas poważnie traktowane. W nagłych przypadkach zadzwoń pod numer 986

Do czego służy formularz zgłoszeniowy?
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności