miastobelchatow.png

Straż Miejska w Bełchatowie jest samorządową jednostką organizacyjną Miasta Bełchatowa i została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20.12.1991r. Uchwała powyższa weszła w życie 1 lutego 1992r. i od tej daty Straż Miejska rozpoczęła swoją działalność dla dobra mieszkańców towarzysząc aktywnie różnym inicjatywom podejmowanym przez odrodzony samorząd bełchatowski w wolnej Polsce. Straż Miejska w Bełchatowie jest formacją pełniącą służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonująca swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Ramy prawne działalności Straży Miejskiej, jej uprawnienia i podstawowe zadania określiła Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (miejskich), (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) W ciągu ponad dwudziestu lat swojego funkcjonowania formacja nasza ulegała przeobrażeniom i rozwojowi oraz profesjonalizacji w pełnieniu swojej służby, realizując oczekiwania mieszkańców i zapewniając sprawne funkcjonowanie miasta w oparciu o priorytety formułowane przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską.Mieszkanka Bełchatowa bezinteresownie pomogła mężczyźnie

Mieszkanka Bełchatowa bezinteresownie pomogła mężczyźnie
Mieszkanka Bełchatowa bezinteresownie pomogła mężczyźnie. ...

Czujność strażników

Czujność strażników
Strażnicy miejscy z Bełchatowa po raz kolejny wykazali się dużą czujnością. W dniu 25 czerwca 2017 roku podczas patrolowania miasta zatrzymali ...

Kolejny rok szkolny za nami.

Kolejny rok szkolny za nami.
Kolejny rok szkolny za nami. W trosce o bezpieczeństwo dzieci w wieku przedszkolnym, ...

Formularz zgłoszeniowy

Jest to forma kontaktu z Strażą Miejską w Bełchatowie. Każde zgłoszenie jest przez nas poważnie traktowane. W nagłych przypadkach zadzwoń pod numer 986

Do czego służy formularz zgłoszeniowy?
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności